Evers Automotive

De Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft op 15 januari jongstleden de Henry van de Velde Award uitgereikt aan de tekenaar en graficus Ever Meulen (67), kampioen van de elegante lijn. Zijn van staatswege bekroonde loopbaan voerde Eddy Vermeulen, zoals hij eigenlijk

Zwaar beladen luchtballon

ardalén (van het Galicische ar de/do alén, letterlijk: wind uit verre streken). Ābregowind die vanaf zee, meestal vanuit het zuidwesten, aan de Europese Atlantische kuststroken landinwaarts blaast. Met dit encyclopedische lemma begint het meest recente boek van de Spaanse tekenaar

Zielsverhuizingen

Achterkleinzoon spiegelt zich aan overgrootvader: dat is de kortst mogelijke beschrijving van eenverhaal, de nieuwe grafische roman van de Italiaan Gipi alias Gianni Pacinotti (1963). De titel moet zonder spatie en in kleine letters worden geschreven, waarmee al meteen het

Spring naar toolbar