Umberto Eco: Superman is vergeetac

In 1972 schreef de semioticus Umberto Eco (1932-2016) zijn beroemde essay ‘De mythe van Superman’, waarin hij á la Roland Barthes naar diepe gronden zocht in de schijnbaar ondiepe vijver van de populaire cultuur. Hij concentreerde zich hierbij op de

My Beautiful Enemy

Twee mannen staan in een grasvlakte, elk met een mokerhamer in handen. Tussen hen rijst een kolossale spijker op, te hoog om hem dieper in de grond te kunnen slaan. Dit cartooneske beeld van machteloosheid is geschilderd door Farhad Foroutanian.

Dandy Tegen Wil en Dank

Wie een reus wil zijn, moet op de schouders van zijn voorgangers gaan staan. James Joyce nam Homerus en Shakespaeare als steunpilaren, Geerten Meijsing beklom Plato en de Dubliner (via Joyce & Co) en het wachten is op een moedige

Spring naar werkbalk