Het gemak van de boerka

Begin 2013 publiceerde ik op verzoek van het Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding* een studie over het beeld van moslims in cartoons gedurende de afgelopen twee decennia. Ik maakte  gebruik van een aantal bronnen: een verzameling cartoons die in de periode

Stereo

‘Met twee oren is men in staat twee verschillende signalen te verwerken (links en rechts) en de menselijke hersenen kunnen hieruit een zekere mate van ruimtelijkheid in het geluid waarnemen. Dit is stereo.’ Bron: Wikipedia   Drie jaar voor mijn

Khalid Gueddar strijdvaardig als a

Khalid Gueddar (41), die in 2012 nog deelnam aan mijn tentoonstelling ‘Chouf! Qra! Cartoons en strips in de Arabische wereld’ in het Persmuseum te Amsterdam, heeft afgelopen week politiebescherming gevraagd na doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Gueddar plaatste op zijn Facebookpagina een

Spring naar toolbar