Geloof, hoop en ontgoocheling

‘Oh! Het juweel is in de lotus, Amen’. Dit is misschíen de betekenis van de beroemdste boeddhistische mantra: Om mani padme hum. Ettelijke keren wordt de heilige zin gereciteerd in de grafische roman Tibet – De genezing van Mhusha de

Heerlijke vochtigheid

kousboek

Gabriël Kousbroek is het kind van. Zoals anderen de dochter zijn van (Liza van Judy), of de broer zijn van (Heinrich van Thomas).  De schrijvers Rudy Kousbroek en Ethel Portnoy waren de ouders van Gabriël Kousbroek, die nu een boek

My Beautiful Enemy

farhad-2 (1)

Twee mannen staan in een grasvlakte, elk met een mokerhamer in handen. Tussen hen rijst een kolossale spijker op, te hoog om hem dieper in de grond te kunnen slaan. Dit cartooneske beeld van machteloosheid is geschilderd door Farhad Foroutanian.