Koning met erotomane uitstraling

Is het toegestaan de majesteit af te beelden in flagrante delicto? In gewoon Nederlands: mag je een tekening van Willem-Alexander die het met Maxima doet gewoon publiceren? Uitgeverij Sherpa neemt het risico en lanceert op 3 april het stripboek ‘De

De taal der loopgraven

Dat horror en humor heel goed samengaan, bewijst historicus en verzamelaar Paul Van Damme met zijn boek ‘Vriend over vijand – De Grote Oorlog in spotprenten’. Hierin zijn 400 satirische tekeningen over de Eerste Wereldoorlog samengebracht, maar het hadden er

De man met de hamer: Luther als st

Duits kan heel compact zijn. Neem het woord Thesenanschlag, dat verwijst naar de 95 stellingen die Maarten Luther tegen de houten deur van de Slotkerk van Wittenberg spijkerde. Zo’n gebeurtenis noem je tegenwoordig ‘iconisch’, al wordt betwijfeld of het wel