Smaakmaker voor EYE

Eind goed al goed, maar het heeft erom gespannen. In november 2011 lagen de cineasten Alex van Warmerdam en Dick Maas nog dwars omdat de rechten voor de verstripping van hun succesfilms niet correct waren aangevraagd. Nu mogen ze blij

Evers Automotive

De Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft op 15 januari jongstleden de Henry van de Velde Award uitgereikt aan de tekenaar en graficus Ever Meulen (67), kampioen van de elegante lijn. Zijn van staatswege bekroonde loopbaan voerde Eddy Vermeulen, zoals hij eigenlijk

Regen geen bezwaar

‘Regen geen bezwaar’: deze titel is ontleend aan mijn stuk over het werk van de Brusselse tekenares Dominique Goblet, waarin grijze luchten een prominente rol vervullen. Dat grijs duidt op een vorm van realisme waar ik veel prijs op stel

Spring naar toolbar