Evers Automotive

De Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft op 15 januari jongstleden de Henry van de Velde Award uitgereikt aan de tekenaar en graficus Ever Meulen (67), kampioen van de elegante lijn. Zijn van staatswege bekroonde loopbaan voerde Eddy Vermeulen, zoals hij eigenlijk

Een papieren speeltuin

Frits Jonker (1959) is letteraar van strips. Tenminste, daar heeft hij vijfentwintig jaar zijn brood mee verdiend. Toen hij er genoeg van had is hij huizen gaan schilderen en tijdens schaftpauzes ziet hij dat hij afwijkt van de anderen: zij

Sonate in inkt

Een klassieke sonate bestaat uit drie delen: in de expositie worden de thema’s uitgezet, met herhalingen en variaties, daarna volgt de doorwerking met een wat treurige toets, tenslotte wordt afgesloten met een energieke reprise. Dit gezegd hebbende mag je concluderen